آب در بلندترین لانۀ مورچگان

      به ‌ارادۀ الهی ، قسمت سوم ساسانيان ، آب را در بلند‌ترين لانۀ خدمتگزاران آشکار و پنهان صهيونيسم سرازير کرده است ؛ که بصورت مأمور تبليغ عظمت ايران باستان ، در زوايای ايران‌شناسی و ميراث و دانشگاه‌ ها و ده‌ ها سوراخ و شکاف ديگر خدمت می‌ کنند . اين روزها مورچگانی را می ‌بينم که برافروخته و سراسيمه ، به سراغم می ‌آيند و به تاريخی کردن ماجرای پوريم اعتراض دارند . يهوديان که سعی ۲۰۰ سالۀ پر‌هزينۀ خود را ، به قصد اصلی مخفی کردن ماجرای پورپم ، بر باد رفته می‌ بينند و طشت رسوائی فرهنگی قوم و خدمتگزاران خود را ، در ايران و سراسر جهان ، بصورتی پرهياهو ، سرازير شده و فروافتاده از بام می‌ يابند ؛ و در چاره انديشی برابر داده‌ های مجموعۀ تأملی در بنيان تاريخ ايران ، هر روز ناتوان ‌تر و نالان ‌تر می‌شوند ؛ کارگزاران و کارمندان و مزدبگيران بهت زدۀ رسمی و غير رسمی ، آگاه و ناآگاه خود را ، در عرصه های فرهنگی و اداری و آموزشی ، در ميراث و در مطبوعات ، تا زمان چاره جوئی ناممکن آتی ، به سکوتی عميق ‌تر و وسيع تر فرا می‌ خوانند .
      آنها که برای پنهان نگهداشتن عوارض تاريخی پوريم ، که سراسر شرق ميانه را در فاصلۀ 5۰۰ سال پيش از تولد مسيح تا قرنی پس از طلوع اسلام ، به خاموشی و توقف مطلق تمدن و توليد و حتی تجمع فروبرد ؛ دو قرن بود که نام‌آوران پر آوازه ‌ترين دانشگاه‌ ها و دستگاه‌ های فرهنگی جهان را بصورت مورخ و باستان شناس و کاوشگر و سياح به‌ خدمت داشتند ؛ تا اين سياهچالۀ وهمناک کنده شده با کلنگ پوريم در منطقۀ ما را ، با انبوهی تأليفات بی ‌بهای افسانه‌ سان در موضوع تمدن شگفت و ممتد پيشداديان و کيانيان و قصه‌ های اشکانيان و ساسانيان و پيامبرانی چون زردشت و مانی و مزدک و هزار زبالۀ فنی و فرهنگی ديگر بپوشانند و در سمت خودی نيز خدمتگزاران فراوانی چون خانلری و فروغی و دشتی و بهار و شهبازی و خداداديان و شعبانی و تفضلی و آموزگار و فهرست مطول ديگری از سياستمداران و حتی ملايان داشته ‌اند که کوشيده‌ اند اين دستپخت پر عفونت آنها را با هزار چاشنی و آرايش شاگرد مطبخی ، در کتاب‌ های درسی ، در کرسی ‌های آموزشی ، در بلندگوهای دولتی و در مراسم و سنت‌ های به ظاهر ملی به مردم بخورانند .
      اما علی رغم اين سعی غول‌ آسا و قدرتمند ، چند سالی است که ناگهان و بدون آمادگی پيشين ، نه فقط با علنی شدن آن رسوائی توسل به نخستين نسل‌ کشی کامل بشری مواجه شده‌اند و سعی دراز مدت خود در پنهان نگهداشتن آنرا باطل شده می‌ يابند ؛ بل آن مراکز دانشگاهی و مجتمع‌ های باستان‌پژوهی و ايران‌شناسی را که بصورت بقعه‌ های مقدس آراسته بودند و پيامبران اولوالعزمی در جعل و سياهکاری از قماش اشميت و آستروناخ داشت ؛ اينک به شمائل طويله هائی درآمده ؛ که آن پيامبران ، بصورت مشتی چهارپای متخصص جعل و سندسازی تاريخی ، مشغول نشخوار از توبره‌ های جوخوری يهوديانند !
      هنوز حتی سلامت انديشان و اندک صاحب نظران درستی جوی خودی هم ، در هضم و درک و دريافت ابعاد واقعی و تأثير طولانی جنايت کهن پوريم ، در منطقۀ ما و در مجموعۀ تمدن بشری ، درمانده‌ می‌نمايند و بهت زدگی اينسوئی‌ از سرگردانی آنسوی ديگر کمتر نيست . بدين لحاظ ضروری ‌تر از اين ، خدمتی در مقابل ما و مسئولين نيست که پيش از برپا شدن گرد و غبار تازه‌ای که قرار است به قصد پنهان کردن دوبارۀ پوريم به راه اندازند ؛ در يک فراخوان ملی ، حقيقت اقدام پوريم يهوديان را بصورت رسمی شناسائی کنيم و به کتاب های درسی فرزندان سراسر سرزمين‌هائی بفرستيم که در آن نخستين نسل کشی تاريخ بشری ، مورد هجوم يهوديان قرار گرفته‌اند .
      همين روزها به کسی برخوردم که تصادفا در يک مرکز تحقيقات فلسطين می‌ پلکد . از علنی شدن رسوائی پوريم سخت برآشفته بود و خشمگينانه می گفت که اگر يهوديان چنان و چندان خردمندند که توانسته ‌اند ذهن تاريخی مردم جهان را در اين همه مدت منحرف کنند ؛ پس آنها را شايستۀ اين موفقيت بشمريم و در باور موجود آشوب نکنيم . نگاهی به او انداختم که ناگهان در تصورم به جلوۀ يک خاخام درآمده بود ؛ پاسخ دادم که برعکس ، آنها مستحق رسوائی مخصوص و مکرر‌ند ؛ زيرا حيله‌گری ‌های فرهنگی آنها ، به قصد مخفی کردن جنايت کهن پوريم ، با چنان ظواهر و زمينه‌ای انجام نشده بود که ابدی بماند و اينک ما با کشف حقيقت ، بر سعی دراز مدت آنها و مجموعۀ خدمتگزارانشان غلبه کرده‌ايم و اين بار حق و فرض ماست که در بی ‌آبرو کردن هرچه گسترده ‌تر آنان بکوشيم و پرچم پوريم را در هر محفلی که هستيم و در سراسر شرق ميانه و در جهان برافرازيم . دشمن صهيونيست که تمام دانائی منطقه‌ ای و قومی و جهانی را در دروغ ‌های خود غرقه و آلوده کرده بود ؛ از اين نقطه‌ و سنگر هجوم سخت آسيب پذير است .

+ نوشته شده توسط ناصر پورپيرار

ارسال شده در جمعه، ۱۷ تیر ماه ۱۳۸۴ ساعت ۱۹:۱۷ توسط مدیر سایت

ارسال پیام به این نوشته
نام: *
ای میل:
وب سایت:
پیام: *
کد امنیتی: *
عکس جدید
نظر بصورت خصوصی برای نویسنده مطلب ارسال شود
دوست گرامی پیام شما پس از تأیید نویسنده نمایش داده خواهد شد.
 
 

کلیه حقوق مندرجات این صفحه برای وب سایت ` حق و صبر ` Naria.Info محفوظ است.

طراحی و راه اندازی،
گروه برنامه نویسی تحت وب بنیان اندیشان