گزارش

اين گزارش عينا در چند سايت مختلف به همراه چند عکس منتشر شده است. من از اين جلسه با خبر بودم ضمن اين که با مطالعه‌ی همين يکی دو اثر تورج دريايی او را صاحب نظر نمی‌شناختم و يقين داشتم که حرف تازه ای در موضوع ساسانيان ندارد. بنا بر اين شرکت در سخنرانی‌اش را وقت تلف کردن تلقی می‌کردم زيرا پس از مباحث و اسنادی که در موضوع جعل بودن اصلی‌ترين کتيبه های ساسانی و نيز نادرست بودن دانسته های پيشين در موضوع هخامنشيان و اشکانيان در سه کتاب اخيرم منتشر کرده‌ام، هرنوع گفت و گويی با هرکسی را در اين موضوعات، که مبتنی بر تکرار همان موهومات و اباطيل پيشين و بدون توجه به داده های نوين باشد، بی‌هوده می‌دانم.

 از اين پس و تا زمانی که اين به اصطلاح حضرات اساتيد درباره‌ی جعليات بنای مکعب زردشت و غار حاجی‌آباد و نقش رجب و محوطه‌ی تخت جمشيد، و چنان که در کتاب بعد به خواست خدا خواهم آورد، جعليات تاريخی در مجموعه‌ی پاسارگاد و در گل نبشته‌ی بابلی کورش، توضيحی فنی و تاريخی نياورده‌اند، هر نوع ادعای آنان بر مبنای تاريخ تعريف شده‌ی موجود از ايران باستان و از سلسله های هخامنشی و اشکانی و ساسانی، درست مصداق ضرب‌المثل خنديدن به ريش خودشان است.

 من ضمن ستايش از مقابله با اين دلقکان دروغ پراکن در موضوع هستی و هويت ايرانيان، در عين حال معتقدم که اين حضرات اگر پس از ديدن عکس ها و مطالب ۳ کتاب اخير من، کتاب اشکانيان و دو کتاب ساسانيان، خود را موظف نديده اند که استغفار کنان از آن افسانه‌ی تاريخی ايران باستان دست کشند، از مردم و فرهنگ و جوانان ايران عذر بخواهند، کرسی‌های آموزشی و تاليفات تکراری خويش را کنار گذارند، و يا لااقل در جهت استحکام يافته های پيشين خود دفاع تازه ای پيش کشند، پس حقيرتر از خطاب عقلانی و شايسته‌ی بی اعتنايی، تمسخر و تحقيرند، هرچند چنين جماعتی بدون ترديد از هر نوع بی‌آبرويی و هو شدن در محافل عمومی نيز نخواهند هراسيد، زيرا گواهی موجود می‌گويد آن‌ها به جست و جوی شناخت درست از  هستی و هويت باستانی و کهن اقوام و بوميان ايران نيستند و فقط به ساز آن مراکز فرهنگی کليسايی و کنيسايی خوش رقصی می‌کنند که چنين تريبون‌هايی را برای‌شان تدارک می‌بينند.

 

خسرو  م. – دانشجوی رشته میراث فرهنگی:

 

گزارشی ازجریان جلسه سخنرانی دکتر دریایی درموسسه ایران شناسی بریتانیا درمبحث تاریخ ساسانیان

 

سکوت طرفداران تز« دوازده قرن سکوت!»

 درمقابل طرفداران طیف« دوقرن سکوت! »، شکسته شد!!!

 

موسسه ایران شناسی بریتانیا در تهران، عصر روز سه شنبه  بیستم مردادماه ، جلسه ای جهت سخنرانی آقای دکتر تورج دریایی در خصوص تاریخ ساسانیان در  محل سالن این موسسه  واقع در باغ سفارت انگلیس  با حضور دهها تن از مشتاقان تاریخ ایران باستان برگزار کرد.

دکتر تورج دریایی  یکی از ساسانی شناسان فارغ التحصیل از دانشگاه ایالتی  کالیفرنیا است که در حال حاضر سردبیر فصلنامه  بین المللی «نامه ایران باستان» می باشد .

 این فصلنامه  به هزینه  فرهنگستان زبان و ادب فارسی  در ایران منتشر می شود.

عنوان سخنرانی دکتر تورج دریایی  عبارت بود از:

 پادشاه آرمانی در دنیای ساسانی ؛ اردشیر بابکان یا خسرو انوشیروان؟!

 سخنرانی دکتر دریایی پیرامون این عنوان پس از خیر مقدم آقای پیتر مورگان ریاست  موسسه ایران شناسی  بریتانیا ، بزبان انگلیسی ایراد شد. 

اما آنچه که بسیار بیشتر از اصل این سخنرانی مورد توجه حضار قرار گرفت و وقت جلسه را بخود اختصاص داد مباحثات  وسیع  ، مستمر  و متخالفی بود که به هنگام پرسش و پاسخ میان چند تن از مستمعین با سخنران مذکور اتفاق افتاد.

باتوجه به اینکه از نظر حضارجلسه ، مباحث بخش سئوال و جواب  مهمترین قسمت این سخنرانی  محسوب گردید  و همچنین  با عنایت به اینکه سخنرانی آقای دکتر تورج دریایی قبلا در شماره پنجم فصلنامه نامه ایران باستان در  مورخه بهار و تابستان سال 1382 و در بخش مقالات خارجی چاپ شده است لذا در این نوشتار به شرح مبسوط  مهمترین  سئوالات شرکت کنندگان و پاسخهای سخنران  محترم در رابطه با تاریخ ساسانیان خواهیم پرداخت.

-         یکی از دانشجویان رشته باستانشناسی  که در این اجلاس شرکت کرده بود  با ابراز  تردید در خصوص  صحت استناد آقای دکتر دریایی به کتیبه های موجود در نقش رجب و نقش رستم  و نیز نادرستی اظهارات  و کشفیات تاریخی برخی از مستشرقین غربی در قبال سایتهای فرهنگی کشورمان اعلام کرد عکسهای واضح و مستندی در اختیار دارد که نشان می دهد اصلیت این کتیبه ها و نیز صحت اظهارات مذکور در معرض تردید جدی قرار گرفته اند. وی نخست خواستار اجازه نمایش این عکسها شد که به دلیل نبود امکانات فنی مقدور نگردید. سپس فرد یاد شده با ارایه جدید ترین  نسخه از سری آثار «دوازده قرن سکوت! » نوشته آقای ناصر پور پیرار خواستار اظهار نظر سخنران در قبال مجموعه  مطالبی از نویسنده مذکور  گردید که همانند کتابهای پیشینش در جلد دوم ساسانیان نیز مدعی جعل وسیع مستشرقین و جهل عمیق باستانگرایان وطنی در قبال تاریخ ایران  قبل از اسلام می باشد.

 -         دکتر دریایی در پاسخ به این سئوال اظهار داشت : همانگونه که می دانید در دوره پهلوی دچار ناسیونالیسم افراطی و ایدئولوژیهای نژادی و تاریخی عجیبی شده بودیم. مثلا مدعی بودیم که ما ایرانیها  اولین مخترع  خط و الفبا  هستیم . در واقع ما در ان دوران  ایده بسیار مسخره آریایی و غیره را با شدت  تبیلغ می کردیم. اما در حال حاضر زیاده رویهای دیگری را شاهد هستیم. مثلا همین آقای پور پیرار که در مورد وی صحبت می کنید و بنده تمام کتابهای ایشان را خوانده ام یک تاریخدان نیست. مثلا ایشان نوشته اند که سربازان هخامنشی وقتی به جنگ دشمنان  خود می رفتند با صدای بلند واق واق می کردند و به این ترتیب نام آنها از خصوصیات سگها اخذ شده و پارس گذاشته شده است!

    (خنده بلند برخی از حضار)

 پس می بینید که منطق ایشان چقدر بی مایه است! وی  می کوشد تا  از طریق حمله به تاریخ ایران باستان اثبات  کند که ما در آنزمان  وحشی بودیم و هیچ نداشتیم و دیگران ما را متمدن کرده اند. به همین دلیل وی به بزرگانی چون خانلری و تفضلی حمله می کند. او حتی به یهودیان حمله می کند غافل از اینکه هم اینک 30 هزار یهودی در ایران داریم و هنوز آنها را از کشور بیرون نکرده ایم! ایشان هیچ چیزی از زبان یونانی نمیداند اما به رغم این نادانی اقدام به خواندن کتیبه های یونانی کرده است!

-         سئوال کننده تذکر داد که اولا من تمام کتابهای آقای پورپیرار را خوانده ام و بیاد ندارم که ایشان جایی نوشته باشند که هخامنشیان هنگام حمله واق واق میکرده اند! ثانیا این که شما در قبال عکسهای مستند این کتاب ها چه نظری دارید؟ آیا می پذیرید که هزاران مترمربع از بناهای بسیار ارزشمند  و چندین هزار ساله  ایلامی  در تخت جمشید توسط مستشرقین ویران شده است و یا مثلا در همین  نقش رستم در پای مکعب زرتشت سه بنای قابل توجه که به صورت سه سکوی همشکل و هم اندازه از زیر خاک خارج کرده اند و احتمالا کاربری مذهبی داشته است پس از خاک برداری، توسط عوامل  دانشگاه شیکاگو در اواخر دوران پهلوی اول بکلی  تخریب و برچیده شده اند و بعدا ادعا گردیده  که در محل همان سکوهای نیایش و به صورتی غیرممکن کتیبه هایی یافته اند؟! آیا شما بعنوان یک ساسانی شناس و بالاخص یک ایرانی نسبت به این تخریبات وسیع و وحشتناک و نیز جعلیلت آشکار که قصد تلقین یک هویت دروغین برای ایرانیان داشته اند معترض نیستید و اساسا این رفتار ایران شناسان غربی  را اقدامی خصمانه علیه فرهنگ و تاریخ نیاکان  و اجداد ما نمی دانید؟! توجه به این امر لازم است که علیرغم این پیشینه نادرست در عملیات حفاری و توهینها و تجاوزات مسلم اخیرا در کمال تاسف رییس جدید میراث فرهنگی  با اتخاذ سیاستی بسیار نگران کننده خواستار حضور دائمی  باستانشناسان و حفاران خارجی در سایتهای فرهنگی ایران شده است!

-         آقای دریایی در جواب وی گفت: من خود به آزادی بیان معتقدم اما اخر این چه آزادی بیانی  است که اجازه نشر چنین کتابهایی مشوش و منحرفی را می دهد که برای سلامت اذهان عمومی و نیز تاریخ و فرهنگ ما مهلک است.

-         پرسشگر مذکور خاطر نشان کرد که به دوجلد اخیر این کتاب در کشور اجازه چاپ داده نشده و مورخ یادشده مجبور به چاپ آنها در سنگاپور به هزینه شخصی خود شده است!

-         دریایی ادامه داد: متاسفانه تاکنون به این کتابها جواب خوبی نیز داده نشده است. البته اساسا این بحث مطرح است که ایا به این کتابها جواب بدهیم یاخیر؟! اما در مورد سئوال شما باید بگویم که تاریخ ایران همیشه پر از این تخریبات بوده است. هر رژیمی کوشیده تا آثار رژیم قبل را از  بین ببرد و خاطره گذشتگان را تخریب کند. من خود می دانم که بصورت حتم ایلامیها تمدن بسیار بزرگی داشته اند. اما خوب دولتهای دیگر روی اثار این تمدن دست گذشته اند. ضمن این که شما زیاد نگران نباشید در اکتشافات باستانی رسم است که برای آشکار سازی یک اثر مهم یک اثر کم اهمیتتر را خراب کرده اند. این تخریبات درست است اما جعل کتیبه دیگر امر خارق العاده ای است! در سال 1930 بخش بزرگی از تاریخ ما به همت اساتید و عوامل دانشگاه شیکاگو به ما ایرانیها شناسانده شد. خواندن این کتیبه ها هم به مرور روانتر و درستتر گردید. اینکه شما مستشرقان و باستانشناسان  خارجی را به رغم  سهم بزرگشان در بیداری ما  متهم  می کنید  واقعا بی انصافی است.اگر اینها نبودند ما همچنان در افسانه ها ی شاهنامه مانده بودیم و بیشتر از کیانیان و پیشدادیان را نمی شناختیم.اما شما چرا از تخریباتی که اکنون شاهد آن هستیم حرف نمی زنید. مثلا در همین معبد آناهیتا در کرمانشاه، من تندیسی  رها شده بر زمین را دیدم که بسیار با اهمیت است. الان تاریخ ما را دارند جلوی چشممان نابود می کنند.

-         جوان سئوال کننده در جواب گفت: اولا ما از کجا بدانیم که آن سکوهای نیایش که میتوانسته موجب شناسایی بیشتر و بهتر مکعب زردشت شود  یک اثر بی اهمیت بوده است من بعنوان یک ایرانی از هر گونه تخریب تاریخی بیزارم و به شدت محکوم می کنم. خواهش می کنم که شما نیز تبعیض روا ندارید و می پرسم اگر شخص شما در همان هیئت حفاری حضور داشتید اجازه میدادید که آن سکوها به هر بهانه ای برچیده شود؟

-         خیر من با انجام این کار موافق نبودم.

 

سپس یک خانم جوان از جای برخاست و آقای دکتر دریایی را مخاطب قرار داد:

-         آقای دکتر ببینید من خودم الفبایی  که شما از آن بعنوان  الفبای پهلوی  نام می برید را یاد گرفته ام. به محل مکعب زرتشت  در نقش رستم رفته و تک تک این کتیبه ها  را بارها نسخه برداری  کرده و خوانده ام. از نظر من این کتیبه ها واقعا جعلی هستند.چطور ناگهان پشت سکوها و لابلای شکافها و جرز سنگها کتیبه کنده شده است؟!این اصلا عقلانی نیست.مثلا در همه این کتیبه ها ستون از گوشه و یا وسط کتیبه ها می گذرد. این چه سلطانی بوده که پشت ستون کتیبه کنده است؟! کتیبه پشت ستون بدرد چه کسی می خورده و یا اینکه فاصله یکی از این کتیبه ها در پای همان مکعب زرتشت  بیشتر از دو سه وجب بالاتر از زمین نیست. فکر نمی کنید این کتیبه ها هم که فاقد  بار معنایی مشخصی هستند و هر کس  ترجمه ای و تفسیری از آن ارایه کرده اساسا جعلی هستند؟! آیا واقعا این الفبای ناقص و آن زبان الکن به اصطلاح پهلوی قدرت کتابت و محتوای معنایی مورد ادعای شما را  داشته است؟ آیا فکر نمی کنید زمان دفاع از این اوهام سپری شده و نسل جوان می خواهند حقایق را بدانند؟!

      (خنده برخی از حضار با صدای بلند و اعتراض جمعی دیگر به آنها)

     -      دکتر دریایی  گفت: اینکه چرا این کتیبه ها را ساسانیان آنجا و اینگونه نوشته اند به من مربوط نیست. بهتر است از  خود ساسانیان سئوال کنید!

-         خانم یاد شده با مخاطب قرار دادن جمعی که اقدام به تمسخر پرسشگران دگر اندیش می کردند با عتاب گفت: شما بهتر است بجای این قهقهه ها و خنده ها به ارایه پاسخ های علمی بیندیشید. چراکه استفاده از  حربه  تحقیر برای دفاع از مواضع  شخصی  شرم آور است . اما آقای دکتر دریایی از نظر من اگر واقعا شما  بعنوان یک ساسانی شناس معتقد به وجود چنین زبان و ادبیاتی هستید فقط یک جمله به زبان پهلوی صحبت کنید تا همه  به صحت گفتگوهایتان آگاه شوند.خواهش می کنم بفرمایید من منتظر شنیدن هستم...

-         دکتر دریایی بعد از استماع درخواست این خانم اظهارداشت: شما باید سالها درس بخوانید تا بتوانید این زبان را یاد بگیرید من اساسا فکر می کنم شما چیزی از این زبان نمی دانید. من سالها در خارج درس این زبان را خوانده ام.

-         خانم مذکور دوباره از آقای دریایی در خواست کرد که برای اثبات ادعاهای خود جمله ای بزبان پهلوی بگویید...

-         در همین حال که آقای دریایی از قبول درخواست خانم یاد شده خودداری می کرد یکی از آقایان حاضر در جلسه  پرسید که با توجه به شدت  تردیدهای موجود آیا مایل نیستید که درخواست آزمایشهای لازم را برای تشخیص حقیقت این  کتیبه ها  بعمل آورید مثلا اگر بشود آزمایش کربن چهارده ...

-         دکتر دریایی گفتند: ببینید آقا  ما برای تشخیص عمر سنگ آزمایش کربن 14 انجام نمی دهیم. متن کتیبه گویای عمر آن است. مثلا اگر در کتیبه از پادشاهی اردشیر صحبت شود این امر مبین تاریخ نگارش آن  سنگ نوشته خواهد بود.

-         همان فرد دوباره پرسید: هنگامی که در خصوص اصلیت یک سنگ نوشته تردید کردید چه می کنید؟! مثلا بنده وقتی از خروجی  متروی میرداماد می آمدم سنگ نوشته ای تزیینی را بصورت نمادین در یکی از سالنها دیدم.خوب اگر ملاک فقط خواندن  باشد که در خصوص عمر این کتیبه مشخصا تازه تعبیه شده هم  به شدت  دچار اشتباه خواهیم شد.سئوال من این است که از چه راههایی  برای تشخیص عمر واقعی این قبیل  کتیبه ها  استفاده خواهد شد؟!

-         راههای متعددی وجود دارد اما قرار نیست من همه آنها را توضیح دهم. شما وقتی به پزشک مراجعه می کنید برای درد خودتان درمان طلب می کنید . پزشک موظف نیست که برای شما بصورت علمی ماهیت درد و علت آنرا توضیح دهد . مگر اینکه خودتان پزشک شوید و این موضوعات را بفهمید.من سالها در دانشگاههای آمریکا درس خوانده ام شما هم بخوانید تا بفهمید. 

-         مرد جوان  سئوال کننده گفت: اولا که پزشکان واقعی نوع بیماری و نحوه ابتلا و روشهای معالجه را توضیح میدهند و فقط پزشکان قلابی خود را بی نیاز از این توضیحات می دانند. وانگهی چون شما پاسخهای  طعنه دار و تحقیر کننده ای را تحویل پرسشگرانتان می دهید بنابراین من دیگر از شما چیزی نخواهم پرسید.

-         در همین حین خانم میانسالی  ضمن  مخاطب قرار دادن پرسشگران دگر اندیش گفت: به چه حقی  شما از جعلی بودن این کتیبه ها حرف می زنید ؟! من خودم بارها شاهد بودم  که چگونه برخی از اعضای سازمان  میراث فرهنگی با کاردک به جان این کتیبه های نفیس  افتاده بودند و آنها را  می تراشیدند تا هویت ما را از ما بگیرند!

-         اظهارات این خانم موجب خشم دانشجوی جوانی شد و وی با صدای بلند خواستار اثبات این ادعاها گردید!

-         فرد دیگری نیز  با تعجب گفت: چطور ممکن است  سازمان میراث فرهنگی که حتی نگران ساییده شدن سنگفرشهای تخت جمشید زیر پای معدود بازدیدکندگان  آن است و قصد دارد محافظ  چوبی  برروی آنها تعبیه کند می تواند مرتکب چنین  تخریباتی شود؟! 

-         پا درمیانی دکتر دریایی با گفتن اینکه این خانم خود از اعضای میراث فرهنگی است و لطفا ما را با میراث فرهنگی درگیر نکنید  سبب ختم مناقشات  و سکوت طرفین شد!

 سرانجام نوع  پرسشهای حضار و نیز و نحوه پاسخگویی سخنران محترم سبب شد تا آقای پیتر مورگان رییس موسسه ایران شناسی بریتانیا در تهران ، با ایستادن درکنار دکتر دریایی  اتمام وقت اجلاس را به وی خاطر نشان کند.

 پس از پایان سخنرانی یکی از خانمهای شرکت کننده با خطاب عتاب آلودی به یکی از پرسشگران گفت که شما خوب می  دانید که این بحثها عموما سیاسی هستند و نیازی به اثبات و یا رد علمی آنها وجود ندارد .

وی متذکر شد که تبلیغ شکوه تاریخ باستان ایران در حال حاضر سبب قوت ایرانیت ما است و در غیر این صورت ترکها و کردها و عربها تاریخ خود را جایگزین آن خواهند کرد.لذا عقل سلیم حکم می کند که مانسبت به ابهامات تاریخ باستان هیاهو راه نیندازیم و موضوع را بیشتر سیاسی  بدانیم تا علمی.

به هنگام خروج یکی از اساتید خاموش شرکت کننده در جلسه به این جانب گفت:

به نظر میرسد که امروز سرانجام سکوت نویسنده و هواداران  صبور مجموعه کتابهای «دوازده قرن سکوت!» درمقابل  هیاهو ها و تحقیرهای طیف « دوقرن سکوت!»، شکسته شد  که این امر به معنای سقوط  آزاد  منشهای  باستانگرایانه  و صعود شتابدار کنشهای اثبات گرایانه  در برخورد با تاریخ  قبل از اسلام ایران است !!!

ارسال شده در جمعه، ۳۰ مرداد ماه ۱۳۸۳ ساعت ۰۵:۰۰ توسط مدیر سایت

ارسال پیام به این نوشته
نام: *
ای میل:
وب سایت:
پیام: *
کد امنیتی: *
عکس جدید
نظر بصورت خصوصی برای نویسنده مطلب ارسال شود
دوست گرامی پیام شما پس از تأیید نویسنده نمایش داده خواهد شد.
 
 

کلیه حقوق مندرجات این صفحه برای وب سایت ` حق و صبر ` Naria.Info محفوظ است.

طراحی و راه اندازی،
گروه برنامه نویسی تحت وب بنیان اندیشان