تعيين تکليف

انتشار تصاوير جديدی از نخبه نمايشات توحش در رفتارهای زندان بانان ارتش آمريکا، که به دستور عالی مقام ترين فرماندهان خويش، با نوجوانان آزادی طلب عراق مرتکب شده اند، سرمنشاء و الگوی مرکزی فرهنگ تجاوز، رخسار اصلی ليبراليسم حريص و نيز پايان آخرين پرده‌ی بازيگری های صحنه‌ی دموکراسی نادان فريب غربی را اعلام می کند. اينک ديگر آن مجسمه ی مشعل دار معروف به «آزادي»، که در ورودی شرقی ترين بندر آمريکا نصب است، به مترسک جاليز سرزمين ايالت متحده می ماند که سراسر خاک آن، به رويشگاه انبوه انواع تسليحات ضد بشری بدل شده است.

کانون های مقاومت مستقيم شرق ميانه و مسلمين، در فلسطين و عراق و افغانستان، به بهای خون عزيزترين فرزندان خويش، اندک اندک آخرين نقاب را از سيمای حاملين تمدن نوع غربی برمی دارد و بر جهانيان آشکارتر می کند که توحش در ذات زياده خواهی های غرب است که نمای نمايان آن را به وضوح در عمل کرد برجسته ترين رهبران آن جهان شاهديم. اينک شرق ميانه ی خردمند بار ديگر عرصه ی تعيين تکليف تمدن بشری است که يهوديان بار ديگر با فراخوانی يک کورش ديگر به آن، و اين بار با نام بوش و لشکريان اش، ذات توطئه گر و خون ريز خويش را عرضه و عريان می کنند.

آن تصاوير نفرت برانگيزی، که سراسر برگ نخست پرآوازه ترين مطبوعات جهان به جز کاغذ پاره های سوپر دموکرات ايران را پوشاند، با زبان فصيح بيان کرد که مسلمين و سراسر بشريت با چه گونه دشمنی رو به رويند و مدعيان اعطای دموکراسی قصد ارائه‌ی آزادی چه رفتارهايی را دارند، چنان که سنگ های دست کودکان فلسطين و سيمای در پارچه پوشيده ی ارتش مردمی عراق، که درنده ترين سيستم نظامی تمام تاريخ را درمانده کرده اند و فرماندهان نظامی و اطلاعاتی اشغالگران آمريکايی و اسراييلی را به ارائه ی نهاد وحشی خويش واداشته اند، تکليف هر آزاده خواهی را در سراسر جهان معلوم می کند و ندا می دهد که رکن اصلی زندگی امروز ستيز به هر شکل با صهيونيسم آشوبگر و برهم زننده ی تمدن و آزادی و آسايش بشر و از آن طريق شرکت در بنای آينده ای است که از حرص و آز و زياده خواهی و تعصب يهوديان کهنه انديش، نشانی نباشد.

ارسال شده در پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ ساعت ۰۸:۰۰ توسط مدیر سایت

ارسال پیام به این نوشته
نام: *
ای میل:
وب سایت:
پیام: *
کد امنیتی: *
عکس جدید
نظر بصورت خصوصی برای نویسنده مطلب ارسال شود
دوست گرامی پیام شما پس از تأیید نویسنده نمایش داده خواهد شد.
 
 

کلیه حقوق مندرجات این صفحه برای وب سایت ` حق و صبر ` Naria.Info محفوظ است.

طراحی و راه اندازی،
گروه برنامه نویسی تحت وب بنیان اندیشان