مجبورم اعتراف کنم که مدعیان میدان جدال تاریخی موجود، که در حد برداشتن قلم، فرهنگ و فهم خود را آفتابی و آشکار می کنند، از آن که پیش تر می پنداشتم، نسبت به پیشینه و هویت مردم خویش ناآگاه ترند و کوشش کنونی در برانگیختن آنان از هپروت هولناکی، که مصرف کنندگان مخدر تاریخ نویسی های یهود بدان دچارند، از آن باب که دوران دراز ابتلا کارشان را از علاج درگذرانده، بی ثمر می ماند. صاحب نظری ...
 
پرداختن به سئوالی که در باب هویت و زبان ایرانیان پس از اسلام کرده اید، ما را به یکی از عمده ترین ادله ی وسعت نسل کشی پوریم، در مقیاس امحاء کامل حیات و حضور آدمی، تا زمان طلوع اسلام می رساند. اینک می دانیم که تا دویست سال پس از اسلام نیز، کم ترین نشان تجمع و حیات اجتماعی و اقتصادی و تولید و تمدن در سراسر خطه ای که اکنون ایران می نامیم، دیده نشده و حتی اولین نمونه های ظروف سفالی...
 
آشتی محقق با معتقد، سبب توقف اندیشه و ثبات سردرگمی آدمی می شود. اگر دنیای مالامال از باور و باورمندان کنونی، مجال نظم اندیشه ی معتبر و منظم تری نمی یابد و سنجشی بنیانی میان پذیرش ها و حذف زوائد آن، صورت نمی بندد، بدان علت است که محققین تیزبین و بی گذشت، به شماره بس اندک اند. اساس بسیاری از مکاتب تکلیفی موجود، در تراکم غلیظ و غریبی از مه زمانه ناپیداست و نمی دانیم چرا «شامان بودایی»...
 
آقای مهدی. در جهان یهودیانی مناسب دوستی و حتی قابل ستایش نیز پیدا می شوند. خاخام های عالی مقامی را می شناسیم که علیه نژاد پرستی موجود درجوامع یهود و در تریبون کنیسه ها سخن می گویند و عمل می کنند. متاسفانه پیشینه ی وسیع یهودیان، در توسل توطئه گرانه به تظاهرات خلاف حقیقت، برای نفوذ در جوامع فرهنگی و سیاسی دیگران، به قصد بهره برداری قومی، موجبی است تا این عناصر جدی گرفته نشوند...
 
سردبیر محترم خرد نامه ی همشهری.
با سلام و احتراما: خواهشمند است برابر قانون جوابیه ی زیر را در پاسخ به نقد آقای محمد رضا ترکی، بر بخشی از کتاب «پلی بر گذشته»، که در شماره ی مرداد ۸۵ آن ماه نامه درج شده بود، چاپ کنید. با تشکر، ناصر پورپیرار
شبه صاحب نظران لن ترانی پران و در حال گریز ...
 
در دهه ی۷۰ میلادی، عکس العمل خشمگینانه ی دولت اسراییل در برابر پیشنهاد مذاکره ی مستقیم با فلسطینی ها، انکار مطلق ملت فلسطین بود. اعلام می کردند که نه مردم فلسطین موجودیت تاریخی و محلی دارند و نه سازمان آزادی بخش فلسطین نماینده ی ملتی است. معتقد بودند و می گفتند که سازمان آزادی بخش فلسطین مرکزی برای تجمع تروریست های بین المللی است که باید محاکمه شوند. اما فقط ده سال بعد ...
 
آقاي درويش. هنوز عکس هاي مشهد نرسيده است. به محض دريافت نصب خواهم کرد. آقاي هومن. ممنونم. اين يک نبرد واقعي تازه درگرفته است. نبردي ميان تعصب و سرسپردگي با عقلانيت و سلامت انديشي. آقاي صميمي. بسيار متشکرم، ولي از آن جا که قواي ات را از مشهد جمع آوري مي کني، مواظب باش در ميان شان خيلي آنوسي نباشد. آقاي ايزدي. اينک در موقعيتي قرار داريم که لاجرم عرضه ي هر سند کهن در باره ...
 
آن کس که نشانی از اندیشه ی مستقل، در آرایش فرهنگی زمان خویش به جای نگذارده، کتاب ندارد، تولیدگر فکر و نظر نیست و فقط مستخدمی در اداره ای است که مثلا به جای شستن هر روزه ی زمین، برای هزارمین بار مطالبی از قماش زیر را، که صرفا برداشتی از تصورات نادرست دیگران است، در کلاس درس غرغره می کند، چنین کسی جایگاه خطاب در مسائل کلان و بنیادی را ندارد، نباید جدی گرفته شود و دخالت چاله میدانی ...
 
آقای اتحادیه. من بارها گفته ام که مراجعه به وبلاگ های باستان پرستان و از جمله همین وبلاگی که می گویید تلف کردن وقت است. به ایراداتی که آقای عبدی گرفته اند، توجه کنید تا معلوم شود کسانی که تفاوت واضح و مطلق بین تحریر دو قسمت از یک متن را، ناشی از تفاوت میان کیفیت سنگ معرفی می کنند، چه نسبت نزدیکی با الاغ دارند و چه طور دیگران را نیز مانند ایل و تبار باستان پرستان از خانواده ی حمار فرض ...
 
آقای محمود. آن چه در مشهد گذشت، تابلوی دقیق انتقال مباحث جدید، در موضوع شناخت تاریخ شرق میانه، به مرحله ای تازه بود. فارس پرستان و منادیان منافع یهود، در بیان تاریخ ایران باستان، اینک و پنج سال پس از طرح تئوری های نو، در توضیح تاریخ منطقه، آن گاه که بر آن ها مسلم شده است که داده های نوین در این حوزه، به قدر پاراگرافی معارض منطقی و استدلالی و اسنادی و عقلی ندارد و شاهدند که این بررسی های نوین تاریخی...
 
مثل معروفی است برگرفته از اشاره ای در قرآن مجید که می گوید: «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد». حالا داستان پاسخی است که اهالی بی سواد سایت آذرگشنسب در رد اسناد و اعتراضات من نسبت به جعلیات وارد شده وسیله ی ایران شناسان کلاش بین المللی بر بنای سنگی مکعب شکل نقش رستم نوشته اند. بر آن پاسخ نویسی نامربوط و بی سر و ته، که غالبا به صورت تاییدیه ای بر داده های پیشین من درآمده است، چند عکس...
 
سازندگان تاریخ دروغین ایران باستان، مدتی است که به بازندگان این بازی کثیف با ظاهر فرهنگی بدل شده اند و پرفسوران عالی قدر کاشف عمارات و اثاثیه و کتیبه و کوزه های هخامنشی و اشکانی و ساسانی، چندی است که دکان جعل فروشی خود را تخته می بینند و پادوهایی را به کار گرفته اند تا با هیاهو و ذوق زدگی های کودکستانی، شاید که بار دیگر کسانی را به بازدید بازار مکاره ی بی کالا و کساد شده ای بکشانند...
 
در جایی که انتظارش را نداشتم، به چند برگ از یادداشت های اولیه ی این وبلاگ، که بعد ها غارت شد، برخوردم. به نظرم رسید نصب دوباره ی آن لااقل معلوم می کند که صاحب این وبلاگ از روز ابراز وجود تاکنون یک حرف را تکرار کرده است و بس. و سلام، ابتدا دو مطلب را عرضه کنم که عريضه خوان را به کار آيد: ۱. بيان منتقد از بيان راوی جداست. منتقد ناگزير است اندکی بی رحم و يا حتی بد زبان باشد. اين رسم...
 
مدیران یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی با نام «احرار»،
که مرکز آن در شیراز است،
فراخوان زیر را منتشر کرده و خواستار نصب آن در این وبلاگ شده اند.

با ارادت کامل نسبت به گردانندگان این مرکز مطالعاتی

و ضمن سپاس از تلاش هایی که تاکنون انجام داده اند...
 
آقای اتحادیه. تمام حرص و هراس آن ها از این است که برابر اشاره ی دقیق و صریح و تمسخر آمیز قرآن، و علی رغم 14 قرن کوشش، هنوز نتوانسته اند آیه ای در استاندارد قرآن بسازند و این ناتوانی واضح موجب شده تا آن ها این همه نسبت به قرآن و قدرت نفوذ آن خشمگین باشند و بکوشند که جوانان خام ما را از توجه به آن باز دارند. آقای روچنه. لینک دادن به این وبلاگ آزاد است ولی برای من تعهدی نمی سازد که متقابلا لینک بدهم. آقای یکی...
 
آقای اسدی. به تر شد که تردید مرا بدل به یقین و معلوم کردید که در کدام موضع قرار دارید. از نظر من حتی اگر یک یهودی آنوسی و یا غیر آنوسی هم باشید، برای گفت وگو در باب ابهامات موجود تاریخ شرق میانه مناسب تربد. زیرا لااقل می دانید که درباره ی چه صحبت می کنیم، چرا که سخن گفتن با روشن فکر عتیقه و نادانی که از همه چیز بی خبر است، پیوسته برای هرکسی و به خصوص برای من و در چنین مباحث بنیانی...
 
سلام آقای اتفاق. نامه ی ارسالی جناب عالی به همراه مجموعه مقالات تلنگر شماره ی ۴ رسید. باید که با تمام توان از زحمتی که خالصانه کشیده اید، تشکر کنم و آرزومند توجه الهی برای شما و همکاران تان باشم. متن کامل ای میلی را که پیش تر فرستاده بودم بار دیگر فاکس می کنم و برای شما و خانواده و دوستان و بستگان تان آرزوی سلامت و بردباری و موفقیت دارم. با احترام تمام. پورپیرار ...
 
دست نوشته ها و تولیدات ابرازی و ابزاری یهودیان، برای تدارک تاریخ ایران باستان، چندان متعدد و متنوع است که آشنایی مقدماتی با بخش هایی از آن، اگر فرض را بر ظهور فضای موافق تحقیق دقیق هم بگیریم، ده سالی زمان و صدها علاقه مند پرکار در زمینه ی مورد نظر می طلبد. من، در اندازه ی ممکن، چند نمونه از براترین این آلات و تدارکات، که خرد عمومی اهل نظر مسلمین را مورد هجوم داشت، یعنی الفهرست ابن ندیم و شاه نامه ی فردوسی را، اگر به کلی از کار نیانداخته باشم، لااقل بسیار کند کرده ام و به همین ترتیب است نقد کوتاهی که بر کتاب فارس نامه ی ابن بلخی آوردم و ارکان بسیار سست آن را...
 
آقای امیر. بر مبنای ادله و اسناد بی شمار و از جمله سکه های خود اسکندر، منظور قرآن عظیم از ذوالقرنین، اسکندر بزرگ است. برای آشنا شدن با بحث بنیادی آن به قسمت سوم کتاب های«پلی بر گذشته» رجوع کنید. آقای افتخاری. با این که درخواست انعکاس پاسخ در ای میل را داشتید، اما از آن که آقای ثابتی سئوال و در واقع شبهات شان را در این بخش آورده بودند، مناسب تر دیدم پاسخ شما را هم در این قسمت ...
 
در مرحله ی کنونی، پیچیدگی ویژه ای که در ورود ماهوی به فصل «عدل» بروز می کند، برخورد و تضاد فزاینده ای است که میان مقوله ی برقراری «عدالت»، با برنامه ریزی برای «توسعه ی اجتماعی» ظاهر می شود. تا آن جا که در تعریف این مدل شناخت از مدخل «عدل» می توان گفت : «اجرای عدالت، با مفهوم رایج کنونی و در شرایط حاکم و موجود ، مانعی برای رشد شناخته می شود»!مختصرتر این که عدالت ...
 
اینک با اطمینان قطعی و با اسناد محکم و از جمله طرح قابل اثبات تقلبی و جاعلانه بودن آن کتیبه هایی که حاوی شرح و کرونولوژی سلسله ی هخامنشیان است و نیز بی نشان و تحرک بودن حاکمان هخامنشی پس از خشایارشا، که نوک انگشتی در تاریخ نجنبانده اند، و از همه مهم تر اثبات انجام شده ی این مطلب که بقایای تخت جمشید به همین صورت کنونی در اوائل دوران هخامنشی به خود رها شده و به قدر اطاق...
 
ناصر پورپیرار ، یکی از مورخین و محققین دگراندیش تاریخ ایران ، و مؤلف مجموعه کتاب های جنجال برانگیز « دوازده قرن سکوت » ، صبح روز پنجشنبه ، 18 اسفند ماه 1384 ، در نشست بررسی « ملی شدن صنعت نفت ايران و دلائل سقوط مصدق » که در مجتمع دانشگاهی حضرت ولی عصر دانشگاه آزاد تهران برگزار شد ؛ ضمن اعلام ضرورت تطهیر تاریخ ایران از تحریف و تحقیر اظهار داشت : « علت وقوع کودتای 28 مرداد ، نه صرفا ممانعت از ملی شدن صنعت نفت در ایران ، بل ترس
 
آقای ایزدی. تکلیف نهایی مطالبی را که پیش می کشید، باید در یک نشست ملی هویت شناسانه تعیین کرد که هرگروه، به سبب هراس روشن فکری آن، از تعطیل دکان های پر هیاهو ولی بدون کالای شان، از برقراری آن طفره می روند و می ترسند. اینک و لااقل از سه مسیر مختلف عقلی و استدلالی و اسنادی می توان وقوع پوریم را با همان عواقبی که ترسیم می کنم، اثبات کرد. مختصر این که در پی پوریم جنبنده ای را در...
 
تا آن جا که می دانم، لااقل یک مرکز ملی تحقیقات تاریخی، پس از آشنایی با تصرفات ضد فرهنگی به اصطلاح محققین و باستان شناسان دانشگاه کنیسه ای شیکاگو، درتخریب سه نیایشگاه آجری کهن، در سه سوی اضلاع مکعب نقش رستم، با هدف فضا یابی برای حک جاعلانه و جدید کتیبه هایی منتسب به شاپور اول دروغین و کرتیر از او هم دروغین تر، که در قسمت دوم بررسی های ساسانی، از مجموعه ...
 
سلام آقای احمدی. دیلماج یک ماه نامه ی برابر اعلام صفحه ی اول آن، علمی، تحقیقاتی،فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیای است که در تبریز و به صاحب امتیازی و مدیریت آقای علی رضا صرافی منتشر می شود و شماره ی 15 آن ویژه نامه ای برای توریسم و باستان شناسی است. آقای زاهد. در دشت مرغاب یک محوطه ی باستانی یونانی است که اینک تل تخت، دیوار زندان و قبر کورش می خوانند. تل تخت ...
 
سه سال پیش، کسی به نام صادقی، به همراه آقای عاشوری، که زمانی ماه نامه ای را می گرداند، به دفتر کار من آمد و اعتراضاتی داشت، که قرار شد مکتوب کند. حالا مکتوب کرده است به صورت جزوه ای با نام «کورش و بابل»، طبق معمول با همان هرودت خوانی ها، کتزیاس بافی ها، رجوع به اقوال مورخین کهن اما بی نشان یونان و بالاخره کتاب های کثیف شعوبیه، که با آن آشناییم، همراه افزوده ها و قصه سازی های...
 
زمانی که کرسی های باستان شناسی و اکتشاف و تاریخ و بنگاه مسافر کشی میراث، که مسئول انتقال داده های نو به فرهنگ ملی اند، نسبت به انباشت دروغ در کیسه ی هویت و هستی ایرانیان بی اعتنایی کردند و معلوم شد که راهبران و مدیران مسئول این مراکز و نیز دانش آموختگان صاحب آوازه ی این مقولات، نان و نام و رونق و روزی خود را در تبعیت مدام از مهملات دست ساخت شیادان ایران شناس غالبا یهودی ...
 
پس از نمایش نفرت انگیزی در برنامه ی تلویزیونی «طلوع ماه»، که برابر معمول، مشحون و مملو از تبلیغات باستان پرستی و این بار در قالب و به بهانه ی گفت و گو با باستان شناسان بود، روزنامه ی جمهوری اسلامی سرمقاله ای به اعتراض منتشر کرد که در آدرس زیر پیدا می شود ...
 
سازمان میراث شوونیستی ایران اسلامی اشتباه می کند چرا که نه هخامنشیان بل این اسکندر بوده است که سوخت بدون دود را اختراع کرده به آن نشانی که تخت جمشید را به گونه ای آتش زده که کم ترین اثری از دود زدگی و اثر شعله در آن محوطه دیده نمی شود. آقای تبریزلی. قبلا در قسمت اول مجموعه ی پلی برگذشته بخشی از گل نبشته را تفسیر کرده بودم. گل نبشته ی کورش هم مثل باقی داستان های مربوط به هخامنشیان ...
 
آقای مرند لی. مدتی است که کوششی برای درست اندیشی تاریخی در جریان است. مدعی هستیم که سطر به سطر آن تصوراتی که در موضوع تاریخ ایران، در دوران اخیر، و از زمان نشت فرهنگ رضا شاهی، به خورد و خیال مردم ما و به ویژه روشن فکران داده اند، در مکتب دانشگاه های تابع کلیسا و کنیسه با جعل و دروغ و اتکا به اسناد نادرست و دست ساز تدوین شده، هدف نخست آن گم کردن رد پای جنایت وسیع...
 
به گمانم، آقای بابک، زمان آن است که از سایه ی تعارفات بیرون نشینیم و حالا که مسئولین دستگاه فرهنگی جمهوری اسلامی تمایلی به تعیین تکلیف هویت و تاریخ و پیشینه ی مردم ایران و همسایگان همسرنوشت آن ندارند و مصرانه می کوشند که کتاب های درسی فرزندان این سرزمین، در موضوع هویت و تاریخ، همچنان مملو از داده های آشکارا دروغینی باشد که یهودیان برای ایجاد دشمنی میان مردم مسلمان ...
 
«معرفی دو مقاله ی متفاوت از ماه نامه ی دیلماج شماره ی ۱۵، یکی به عنوان عالی ترین روش آموزش خزیدن در زیر آب، به ترین راه مصادره اقوال دیگران به سود خویش و یاد دادن اسلوب رعایت آبروی کلاشان مشهور به ایران شناس، برای رد شدن از گلوگاه دریافت مدرک دکترا و دیگری به عنوان نمونه ای از تحقیقات عالمانه ی ملی» !!! مدتی است ایران شناسی درمانده در برابر داده های نوین مجموعه ی ...
 
این نوشته را پس از چاپ مقاله ی آقای شریعتمداری در کیهان دو هفته پیش، درباره ی هالوکاست، برای کیهان فرستادم و تعجب نمی کنم که آن را چاپ نکرده اند! مقاله یکپارچه کردن پاره هایی درباره ی ماجرای پلید پوریم است که پیش تر و به صورت های مختلف در این وبلاگ آمده بود ... جناب آقای شریعتمداری. من پیوسته شما را به سبب کاربرد شجاعانه ی قلم در طرح مطالبی که بسیاری از سردم داران به اصطلاح روشن فکری بی ریشه ی ایران عرضه ی آن را خوش نداشته اند، ستوده ام و از پس خواندن یادداشت روز شما، در کیهان شماره ۱۸۴۰۴ ...
 
آقای حامد. در کتاب هیچ مورخی از شرق یا غرب جهان، نه فقط ماجرای پلید پوریم، علی رغم ذکر مفصل و صریح آن در تورات، به عنوان یک رخ داد تاثیر گذار بر روند رشد تمدن معرفی نشده، بل اصولا در صفحات اعلام کتاب های مورخین بزرگ، چون توین بی و یا ویل دورانت، و حتی در دائره المعارف های عمده، یا به این واژه بر نمی خوریم و یا با توضیح کوتاه گمراه کننده ای همراه است. اهمیت خارج کردن پوریم ...
 
تهران، میراث، خبر گروه فرهنگ، آرزو رسولي: «چك از دست آوردهاي بانك داري است و قديمي‌ترين شواهدي كه از چك و بانكداري در دست است، به دوره هخامنشيان مي‌رسد. به گفته دكتر «شيرين بياني»، تاريخ ‌نگار، بانك داري در دوره پيش از اسلام، به خصوص دوره ساساني اهميت زيادي داشته است. مراكزي همچون بانك‌هاي امروزي وجود داشته‌اند و در آن ها كارهاي بانكي از قبيل قرضه، برات، چك ...
 
آقای صمیمی. شتاب زدگی و کم حوصلگی از تبعات جوانی است. باید کمی دیگر فرصت بدهی تا فراغت لازم فراهم شود. موضوعی که اشاره کرده اید با گذشت زمان کهنه نمی شود. آقای بیننده. من به آدرس ایشان سر زدم. اطلاعاتی که می دهد برای کامپیوتر بازهای حرفه ای بسیار مفید است. پیدا شدن او در این وبلاگ گزینشی نیست. او هزاران آدرس دارد و مطلب تبلیغاتی اش را چشم بسته برای همه و به شکل یونیفرم ...
 
مردمی که از میان شان خردمندی چاره اندیش برنخیزد، ناگزیرند نیروی خود را در تجربه های گران و بی حاصل تاریخی هدر دهند. اگر نمونه بخواهید می توانم هوشی مین را مثال بزنم که پس از آموزش های سوسیالیستی اش در اروپا، برای آزاد کردن مردم خود از اسارت استعمار فرانسه و هدایت شان به سوی توسعه، در بازگشت به ویتنام، پس از سال ها سفر و تامل در ساخت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سرزمین خود...
 
در پی بازداشت دیوید ایروینگ به جرم نگارش کتابی برای اثبات دروغ بودن ادعای کشتار یهودیان در بازداشتگاه های هیتلری، که بارها و بارها نادرست بودن آن در بررسی های دیداری و آماری اثبات شده و نیز احضار شهردار لندن به دادگاه به سبب سخنان ضد صهیونیستی اش، اینک شاهد ظهور چشمه ی دیگری از وحشت زدگی یهودیان و صهیونیست ها از انتشار و ارائه ی مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران»، در ...
 
مجله ی «افق بینا»، یکی از ارگان های تبلیغاتی یهودیان ایران، در شماره ی ۲۷، مقاله ای دارد به قلم آقای هارون یشایایی-که ظاهرا صاحب مقامی در انجمن یهودیان ایران است- درباره ی مولفان کتاب «فرزندان استر» و مترجم فارسی آن، خانم مهرناز نصریه، که ضمن آن هراس زدگی انجمن یهودیان ایران از برملا شدن ماجرای قتل عام پوریم و نیز نفرت آنان از پورپیرار که پرچم دار اولیه و اصلی طرح لزوم بررسی ...
 
سلام آقای جلالی. پس از خیزش لژیون مسلمین، امروز عصیان لژیون آفریقا در فرانسه را شاهدیم، فردا خشم نسل معاصر بردگان سیاه در اتازونی و روز دیگر شورش بومیان در آمریکای جنوبی را خواهیم دید. زمان رسیدگی به 400 سال ستم و غارت و آدم کشی غرب در میان سلیم ترین مردم جهان فرا رسیده است. بدانید که تا آخرین پشیزی را که از اموال مردم جهان بلعیده اند، از حلقوم شان بیرون خواهند کشید ...
 
تاریخی کردن ماجرای پلید پوریم و آشکار سازی آثار ضد تمدنی آن، برای نخستین بار، در قسمت سوم ساسانیان، از مجموعه کتاب های «تاملی در بنیان تاریخ ایران»، چنان زمزمه ای در عرصه ی یهود شناسی به راه انداخته است، که یکی یکی آنوسی ها را مجبور می کند نقاب از صورت بردارند و بی توجه به بنیان نظریه، که با ارائه ی اسناد تردید ناپذیر مدعی است پوریم رشد تمدن بشری را لااقل برای یک دوره ی ۱۵ قرنه ...
 
این یادداشت قدیمی حذف شده را در واقع باید پیوندی بر یادداشت «رد شاه نامه» شناخت. سرزمين کثيرالمله‌ی ايران که برای اثبات سهل و ساده‌ی آن کافی است کتيبه‌ی بيستون و کتيبه‌ی ديوار جنوبی تخت جمشيد و نيز کتيبه‌ی مقبره‌ی داريوش را گواه بگيرم، که در تمام آن‌ها، داريوش هخامنشی، ۳۳ قوم ساکن اين نجد را نام می‌برد که از راه ستيز و جنگ مغلوب او شده‌اند. اين اسناد نخستين که همسازی و همزيستی ...
 
سال پیش تلویزیون آشوریان، تقاضای چند نوبت مصاحبه ی تلفنی در موضوع تاریخ ایران باستان داشت، که یک جلسه ی آن به مدت یک ساعت و نیم برگزار شد. تاثیر آن گفتار زنده ی بدون رتوش چنان بود که گردانندگان آن تلویزیون مدعی شدند دادستانی ایالات متحده به علت ضد یهود بودن سمت و سوی آن گفتار، مانع ادامه ی مصاحبه شده و ناگزیر آن گفت و گو نیمه کاره رها شد. بار دیگر قرار بود مع الواسطه یک...
 
با اراده و خواست خداوند اگر به بررسی دوران پس از اسلام وارد شدم و پیش زمینه های پیدایش دولت صفویه را برشمردم، به گمانم لااقل کتاب کاملی را به موضوع تولید زیر بنای زبان فارسی کنونی، در فاصله ی قرن اول تا سوم هجری و معرفی تولید کنندگان و اهداف آن ها اختصاص خواهم داد. در آن جا با دلایل متعدد و مشخص و مسلم روشن خواهم کرد که حتی کلامی از فارسی کنونی در پیش از اسلام شناخته نبوده، چنان ...
 
به آدرسی که داده بودید، سر زدم. بوی گند یک تجمع توده ای، از وبلاگی که به درستی «یولداش»، چیزی برابر «تاواریش» نام داشت، شنیده می شد. این سوته دلان نیز، که سوزش زخم قلم «ناریا» در اوائل انقلاب را هنوز بر تن داشتند، مشغول پراکندن و تکرار همان ابهاماتی بودند که توده ای های خشمگین و تلافی جو، به جبران تاثیری که نوشته های ناریا در پرده کشی از ماهیت نجس رهبران شان داشت، 25 سال است درباره ی من ...
 
ورود به معرکه های کلان، چون بحث از تاریخ ایران، که تاکنون سطری مطلب آگاهی دهنده ی منطبق با حقایق درباره ی آن ننوشته اند، اسلوب و استادی ویژه ای می طلبد که در مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» با ظرافت تمام ملاحظه و رعایت شده است. ولی با تاسف بسیار، به نظر می رسد درک این ظرافت، از سوی بخش بزرگی از خوانندگان کتاب ها، علی رغم چند توضیح مکرر، دشوار آمده و این نیست مگر ...
 
اشاره: این یادداشت نقد کتاب «در هوای حق و عدالت» کار محمد علی موحد نیست، نگاه کوتاه نوزاویه ای بر منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیم نگاه مختصرتری به وادادگی روشن فکری موجود ما است، که آن متن و منشور را هم بهانه ی حمله به فرهنگ ممتاز اسلام و مسلمین قرار داده اند. از کتاب «در هوای حق و عدالت» فقط به عنوان الگویی از این گونه بهتان آفرینی ها نقل شده است، نه متنی شایسته و در خور نقد...
 
در برابر داده های کوه سان سه قسمت از کتاب ساسانیان، که با گشودن مباحث و مداخل نو و ارائه و عرضه ی عکس ها و گراورها و تصاویر روشن، برگرفته از اسناد و اطلاعات سه سده پیش تا زمان حاضر، به وضوح معلوم کرده است که تمام قصه های تاریخی یهود ساخته ی ایران باستان، درباره ی تخت جمشید و نقش رستم و پاسارگاد و اشکانیان و ساسانیان، جز مجموعه ای از جعل و نوسازی و ناراستی و تخریب و توطئه ...
 
برخی تذکر می دهند که کاربرد کلماتی چون «حشرات» و «بوزینگان»، در یادداشت های من، با ادبیات تبادل نظر تناسب ندارد و به بحث آکادمیک لطمه می زند. نخست این که من با کسی تبادل نظر نمی کنم و هیچ آکادمیسینی در برابر خود نمی بینم. کتاب هایی با اسناد و استدلال و عکس و سابقه و سخن، با زبان متعارف بررسی نقادانه منتشر می کنم و در برابر بوزینگانی را شاهدم که به جای پاسخ، این جا و آن جا، فقط فحاشی و دهن کجی...
 
حالا به کار یکی دیگر از ماهرترین معلق بازان سیرک باستان ستایی و تدوین تاریخ پیش از اسلام ایران، بر اساس تشریح تمول و تمدن و تولید و فرهنگ و جنگ آوری و دین داری ایرانیان می پردازم. چنان که هیچ برگی از مجموعه ی ایرانیکای این پیر جیره خوار سفره ی ملکه ی انگلیس نیست که در آن گرز تمدن درخشان و مشعشع هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان بر فراز جمجمه ی تمام ملل جهان کهن به گردش...
 
 قبلی  1  2  3  4  5  6  7  بعدی 

نمایش :  151 / 200 

 کل 303
 
 

کلیه حقوق مندرجات این صفحه برای وب سایت ` حق و صبر ` Naria.Info محفوظ است.

طراحی و راه اندازی،
گروه برنامه نویسی تحت وب بنیان اندیشان